Kameník

Jsi zručný, pečlivý a kreativní? Chceš se podílet na tvorbě historických děl či naopak moderních architektonických prvků? Máš zájem vidět, jak výsledky Tvé práce zdobí například různé kulturní památky?

Obrať svou pozornost na obor kameník!

Kameník ručně a strojně dělí a opracovává přírodní nebo umělý kámen, zhotovuje, osazuje a opravuje kamenické výrobky a polotovary, osazuje a spáruje obklady a dlažby z kamenných desek a kvádrů a ručně a strojně seká písmo a ornamenty. Kameník na starosti volbu technologického a pracovního postupu, obsluhu a údržbu nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro kamenické práce. Kameník musí umět ruční a strojní opracovávání přírodního a umělého kamene, polotovarů a výrobků. Kameník se může specializovat, a to například umělecky. Umělecký kameník vytesává plastická a reliéfní sochařská díla ze všech druhů kamene podle návrhů výtvarníků včetně opracování a přípravy kamene a osazování kamenosochařských děl.

Co mám studovat/jaký obor mám studovat

  • kameník, kamenické práce
  • uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, výtvarné a uměleckořemeslné práce

Kde mohu studovat nejblíže

Kde mohu toto povolání vykonávat

Zdroje: nsp.cz, www.prace.cz/encyklopedie-profesi/

Jsme tu pro vás

MAS Broumovsko+, z. s.

Projekt financuje

Projekt financuje

Sdílejte nás

Ms Broumovsko

©2021 MAS Broumovsko+, z. s.,
všechna práva vyhrazena.