Banner

O projektu

Co je to Místní akční plán vzdělávání II (MAP II)?

Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku II je čtyřletý projekt, který realizuje MAS Broumovsko+ od roku 2018 do konce roku 2021. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního společného vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. MAP II navazuje na projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku I, který byl realizován v roce 2016 a 2017.

Místní akční plán stanovuje priority vzdělávání v území a jednotlivé kroky nutné k dosažení svých cílů, a to na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území, například školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání na Broumovsku.

Kompetence pro trh práce

Kompetence pro trh práce je jednou z aktivit projektu. Jejím cílem bylo pořádání exkurzí v zapojených firmách, podnicích a organizacích na Broumovsku, a to 1x za 6 měsíců. Do prvních exkurzí v roce 2019 bylo osloveno a zapojeno celkem 6 subjektů.

V průběhu roku 2020 se však omezilo fungování škol i dalších subjektů, což zkomplikovalo další pořádání exkurzí ve firmách. Zástupci projektu MAP II proto přišli s náhradním řešením, a to natáčením videí, která představují 11 vybraných povolání z Broumovska.

Výstupy aktivity:

  • Pracovní listy pro účely exkurze v zapojených subjektech,
  • brožura „Kariérové poradenství na Broumovsku“ – představení subjektů, ve kterých probíhaly exkurze,
  • webové stránky s prezentací 11 typů/druhů povolání,
  • aktualizovaná brožurka „Kam se podívat se třídou aneb Vzdělávání na Broumovsku jinak“ – brožura s přehledem subjektů neformálního a zájmového vzdělávání je inspirací pro pedagogy, aby věděli, kam se mohou se svými třídami vydat během vyučování.
Jsme tu pro vás

MAS Broumovsko+, z. s.

Projekt financuje

Projekt financuje

Sdílejte nás

Ms Broumovsko

©2021 MAS Broumovsko+, z. s.,
všechna práva vyhrazena.